Lyreco Convention 2018 & 2019

Kunde- og leverandørmesse med 70 stande, kick-offs for alle afdelinger, Group update, awardshow samt gallamiddag og fest. I 2018 med ”Celebration” tema, med tidligere Eurovision-vinder som vært og i 2019 med ”Change Your Mindset” som tema, hvor alle sanser blev udfordret.

Event Republic håndterede planlægning, logistik og afvikling. Arrangementet forløb over to dage, omfattede 600 gæster og foregik på Tivoli Hotel & Congress Center i København.

Formål: Formålet for Lyreco var overordnet at sætte strategi for det nye år, vise deltagerne hvilken retning Lyreco er på vej i, samt at give kunder, leverandører og sælgere et godt kendskab til Lyrecos mange produkter, og ikke mindst at der er fokus på at blive grønnere. Målet var for os at skabe nogle rammer for alt dette, med fokus på at kommunikation og logistik forløb gnidningsfrit, samt at der med en rød tråd gennem hele arrangementet, kunne mærkes en sammenkobling mellem alle elementer af programmet, både fagligt såvel som middag og fest.

Løsning: Alle 600 deltagere blev så vidt muligt kørt- og ellers fløjet ind fra hele norden. Fredagen startede med messe for nøglekunder og efterfølgende netværksmiddag. Lørdagen startede tidligt med leverandørmesse, hvor alle medarbejdere fik kendskab til nye og eksisterende produkter. Efterfølgende samledes alle til en State of the Nation, inden der blev splittet op i afdelinger, til de årlige kick-offs.

Efter det faglige program var afviklet, var det tid til awardshow, for at anerkende de medarbejdere, som havde ydet en ekstra indsats i det forgangene år. Sidst men ikke mindst, afslutningen på aftenen med gallamiddag, fest og underholdning i den store kongressal. Fokus var på detaljeret planlægning i forhold til overordnet tema og logistik.

Resultat: Evalueringen viste, at strategien var kommet godt ud til medarbejderne, og at der generelt set, var en meget positiv respons på hele arrangementet.

Relaterede cases