Event idé og design

Når målet for eventen er fastsat, kan eventen designes. Her må der gerne være højt til loftet, da den kreative tankegang skal have frit spil. Der arbejdes ud fra en ”alt-er-muligt” attitude – vi drømmer stort og tænker højt!

Der vil ofte være flere løsningsforslag på tegnebrættet. Her måles og vejes hvert enkelt løsningsforslag – løser dette vores erklærede mål med eventen?

Idéfase i praksis

Hver eneste idé gennemgås systematisk og detaljeret. Ved at have fokus på målsætningen for eventen afvejes de forskellige løsningsforslag nøje. I praksis foregår idéfasen således:

  • Design teori – brainstorm
  • Fordel/ulempe analyse af valgte løsningsforslag
  • Opnår vi vores opstillede mål med det valgte design?
Koncept