Koordinering og planlægning

Når koncept er på plads udarbejdes en proces manual, der følges grundigt herfra.

Erfaring og grundig planlægning er med til at sikre en vellykket event. Derfor gennemgås procesmanualen hellere en gang for meget for at sikre at alle faktorer er på plads.

Procesmanual

Mål
Timeframe
Arbejdsfordelingsplan
Tjeklister 1, 2, 3
Kritiske punkter
Back-up plan 1
Back up plan 2

Planlægning