Registrering af gæster

Registrering og tilmelding

Det kan være uoverskueligt at holde styr på deltagere til en konference. Der er mange informationer, der skal samles og behandles. Registrering er nødvendig, men kan være en kompliceret affære.

Skræddersyet online registreringsside

For at lette den administrative del af registreringen for vores kunder tilbyder Event Republic en online skræddersyet tilmeldingsside, hvor deltagerne let kan registrere sig. Siden designes, så den passer til jeres behov og med jeres logo og udtryk. Siden kan indeholde programmer, agendaer, praktisk information m.m.

Vi har styr på jeres data

Når information om jeres medarbejdere registreres og håndteres, har vi styr på reglerne for brug og opbevaring af data, så I kan være helt trygge. Der opsamles udelukkende information, som er relevant for planlægningen af arrangementet og efter forudgående aftale med jer.

Nem og overskuelig administration af deltagerne

Dette system gør det nemt og overskueligt at administrere information om deltagerne og at tage hånd om den enkelte deltagers specielle behov. Desuden giver det mulighed for løbende at holde sig opdateret på forløbet. Kontakt os og hør mere om dette.

Læs mere

Sidebar

Event Republic

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt os

Event Republic

Har du nogen spørgsmål?

Kontakt os